หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
   
  พ.ศ.2527 แยกออกจากตำบลท่าแดง
มาตั้งเป็นตำบลวังท่าดี แบ่งการปกครองเป็น 16 หมู่บ้าน
  พ.ศ.2536 ได้แยกออกไปเป็นตำบลท่าด่วง
แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน
  พ.ศ.2548 แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี ได้รับการจัดตั้ง
จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวับนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100
หมู่ที่ 1 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์และอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ระยะห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 57 กิโลเมตร มีระยะห่างจากอำเภอหนองไผ่ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่ประมาณ 42,500 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
แผนที่
 
ตำบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลท่าแดง
อําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลวังท่าดี
ม.2 บ้านคลองยาง
ม.7 บ้านโคกกลาง
ม.8 บ้านดงกระถิน
ม.5 บ้านวังท่าดี
ม.4 บ้านลำพาด
ม.6 บ้านเนินสะแก
ม.9 บ้านนาประดู่
ม.3 บ้านกลาง
ม.1 บ้านขอนยางขวาง
ตำบลท่าด้วง
อําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์่
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,112 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,007 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
  หญิง จำนวน 3,105 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,755 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 89.88 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านขอนยางขวาง 275 278 553 174
2 บ้านคลองยาง 255 25 505 132
3 บ้านกลาง 351 369 720 208
4 บ้านลำพาด 554 574 1,128 351
5 บ้านวังท่าดี 244 235 479 160
6 บ้านเนินสะแก 351 336 687 210
7 บ้านโคกกลาง 453 481 934 233
8 บ้านดงกระถิน 172 190 362 88
9 บ้านนาประดู่ 352 392 744 199
รวม 3,007 3,105 6,112 1,755
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
ลิงค์
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056-915-577 หรือ 056-915-541
  โทรสาร : 056-915-577
สงวนลิขสิทธิ์
  สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
  จำนวนผู้เข้าชม 323,814 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10